top of page
עגילים ושרשרת רימון זהב דיסק כפול1_edited_edited_edited.jpg

תכשיטי רימונים

הרימון הוא אחד הסמלים העתיקים ביותר והוא ידוע כבר יותר מ -5000 שנה.

את קישוטי הרימון אפשר למצוא על בגדי הכוהנים בכל הדתות הקדומות ואפילו על דמויות מפתח במיתולוגיה היוונית ובמצרים העתיקה. הערך הסמלי של הרימון היה בעל חשיבות רבה בעולם העתיק ומשמעותו של הסמל זהה בכל המסורות העתיקות גם כיום.

פרי הרימון מסמל שפע, פוריות ויופי.  נתינה או ענידת קמע הרימון מביאה ברכה והצלחה.

bottom of page